Vår marknad

Det råder en stor brist på bostäder i Storstockholm och på orter med pendlingsavstånd till huvudstaden. Den här bristen väntas bestå under överskådlig tid, då inflyttningen till regionen vida överstiger nyproduktionen av bostäder. Bostadsbristen skapar en hög efterfrågan. För oss på Hembla är det viktigt att möta den efterfrågan med ett långsiktigt och konkurrenskraftigt erbjudande där hyresgästens behov är i fokus.

Det behövs 600 000 nya bostäder i Sverige fram till år 2025. För att nå det målet behövs 80 000 nya bostäder byggas per år för att sedan sjunka till 55 000 per år, enligt en prognos från Boverket. Bostadsbristen beror till stor del på en fortsatt kraftig befolkningsökning. Behovet är särskilt stort i Stockholmsområdet, dit många människor även flyttar. Även om nybyggnationerna av bostäder ligger på en hög nivå så spås bristen på hyresrätter öka.

Kötiden för en hyresrätt i Stockholmsområdet ligger på i genomsnitt nio år. Över en halv miljon personer står i dag i kö för en lägenhet.

Hembla har under de senaste åren förvärvat ett fastighetsbestånd på över 20 000 lägenheter. Den genomsnittliga kötiden för en lägenhet i vårt bestånd är cirka sex år, i vissa fall upp till tolv år. En del av förklaringen är naturligtvis den stora efterfrågan på bostäder generellt. Även vår inriktning att erbjuda lägenheter i upprustade fastigheter och stadsdelar med god service bidrar till ett stort intresse för att bli hyresgäst hos oss.