Valberedning

Årsstämman 2018 har beslutat om tillsättande av en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per 30 september 2018 tre röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter.

Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2019 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen 2018-2019

  • James Seppala, styrelsens ordförande och nominerad av nominerad av Vega Holdco Sarl
  • Johannes Wingborg, ordförande i valberedningen samt nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Carl Gustafsson, nominerad av Didner & Gerge Fonder AB

Förslag till valberedningen

En begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman 2019 ska ha inkommit senast den 1 mars 2019 för att kunna tas med i kallelsen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Hembla AB (publ)
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm
bolagsstamma@hembla.se