Styrelse

Hemblas styrelse består av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Rolf Buch
Rolf Buch
Styrelseordförande. Medlem av styrelsen sedan 2019

Född: 1965
Utbildning: Maskinteknik och företagsekonomi vid RWTH Aachen Universitetet, Tyskland.
Övriga nuvarande befattningar: VD för Vonovia SE, flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen, ledamot i den rådgivande styrelsen (Supervisory Board) i GSB Gesellschaft zur Sicherung von Bergmanns-wohnungen mbH samt ledamot i aktieägarrådet i Kötter Group.
Tidigare befattningar: Rolf Buch har tidigare varit medlem i ledningsgruppen för Bertelsmann SE och VD för Arvato AG.
Aktieägande i bolaget: Rolf Buch anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Rolf Buch äger inga aktier i bolaget.

Fredrik Brodin
Fredrik Brodin
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.

Född: 1967.
Utbildning: Fredrik Brodin har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar:
Tidigare befattningar: Fredrik Brodin har 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen med fokus på Stockholm. Han har tidigare varit VD för Cartera AB, VD för StayAt Hotel Apartments AB fram till 2005 samt co-founder för Mengus AB under perioden 2005-2007. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 varav bland annat aktiv medverkan i grunden till vad som idag är Hembla AB.
Aktieägande i bolaget: Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Fredrik Brodin äger 285 713 B-aktier i bolaget.

Patrick Forslund
Patrick Forslund
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2019.

Född: 1969
Utbildning: Patrick Forslund har en jur. kand. och fil. kand. i företagsekonomi (Stockholms Universitet).
Övriga nuvarande befattningar: Patrick Forslund är advokat och sedan 2015 grundare och delägare vid Wigge & Partners Advokat KB.
Tidigare befattningar: Patrick Forslund har följande tidigare arbetslivserfarenhet: Tingstjänstgöring 1995-96. Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge 1996 -2004. Delägare, Advokatfirman Vinge 2005 -2014.
Aktieägande i bolaget: Patrick Forslund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Patrick Forslund äger inga aktier i bolaget.

Karolina Keyzer
Karolina Keyzer
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.

Född: 1966.
Utbildning: Arkitektexamen från Kungliga Tekniska högskolan.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2016 är Karolina Keyzer VD för arkitektbyrån OKK+, vilken hon även grundade. Hon sitter i styrelserna för Birthe och Per Arwidssons stiftelse, Färgfabriken, Strategiska rådet i Arkitektur vid Kungliga Tekniska högskolan.
Tidigare befattningar: Karolina Keyzer har tidigare arbetat för arkitektbyrån Wingårdhs (1997-2010), där hon var medlem i byråns ledningsgrupp. Under sin anställning hos Wingårdhs var hon projektledare för ett flertal större projekt i Stockholmsregionen, däribland Victoria Tower i Kista och Friends Arena hotell i Solna. Under 2010 till 2016 var hon anställd som stadsarkitekt i Stockholm. Hon har tidigare även varit en styrelseledamot i föreningen för Sveriges Arkitekter.
Aktieägande i bolaget: Karolina Keyzer anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Karolina Keyzer äger inga B-aktier i bolaget.

Per Ekelund
Per Ekelund
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2019.

Född: 1971
Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: VD i Victoria Park sedan den 25 april 2018 och styrelseledamot i alla Victoria Parks dotterbolag.
Tidigare befattningar: COO i Victoria Park, regionschef inom Akelius Residential. Per Ekelund har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 1994.
Aktieägande i bolaget: Per Ekelund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Per Ekelund äger inga aktier i bolaget.

Helene von Roeder
Helene von Roeder
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2019.

Född: 1970
Utbildning: MPhil från University of Cambridge, Storbritannien.
Övriga nuvarande befattningar: CFO i Vonovia SE, flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen samt ledamot i den rådgivande styrelsen (Supervisory Board) i Merck KGaA.
Tidigare befattningar: Helene von Roeder har tidigare arbetat som VD för Credit Suisse Bank AG Tyskland och suttit i ledningsgruppen för Morgan Stanley Bank AG. Hon har även arbetat för Deutsche Bank i London och UBS AB i Frankfurt och London.
Aktieägande i bolaget: Helene von Roeder anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Helene von Roeder äger inga aktier i bolaget.