Styrelse

Hemblas styrelse består av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Per Ekelund
Per Ekelund
Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1971

Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: VD i Victoria Park sedan den 25 april 2018 och styrelseledamot i alla Victoria Parks dotterbolag.

Tidigare befattningar: COO i Victoria Park, regionschef inom Akelius Residential. Per Ekelund har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 1994.

Aktieägande i bolaget: Per Ekelund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Per Ekelund äger inga aktier i bolaget.

Liselott Wennerström
Liselott Wennerström
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1970.

Övriga uppdrag: HR-chef för Victoria Park AB sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Tommy Åstrand
Tommy Åstrand
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1968.

Övriga uppdrag: CFO för Victoria Park AB.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.