Styrelse

Hemblas styrelse består av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Per Ekelund
Per Ekelund
Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1971
Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: VD i Victoria Park sedan den 25 april 2018 och styrelseledamot i alla Victoria Parks dotterbolag.
Tidigare befattningar: COO i Victoria Park, regionschef inom Akelius Residential. Per Ekelund har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 1994.
Aktieägande i bolaget: Per Ekelund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Per Ekelund äger inga aktier i bolaget.

Liselott Wennerström
Liselott Wennerström
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1970.

ÖVRIGA UPPDRAG

HR-chef för Victoria Park AB sedan 2017.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Tommy Åstrand
Tommy Åstrand
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1968.

ÖVRIGA UPPDRAG

CFO för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.