Styrelse

Hemblas styrelse består av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

James Seppala
James Seppala
Styrelseordförande. Styrelseordförande sedan 2016.

Född: 1979.
Utbildning: Fil.kand (Magna Cum Laude), Harvard College.
Övriga nuvarande befattningar: Senior Managing Director i Blackstones Real Estate Group och Head of Real Estate Europe. Ledamot i Blackstone Real Estate Investment Committee. Ledamot i Sponda och The Office Group.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Obligo Holding AS.
Aktieägande i bolaget: Han är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare i bolaget. James Seppala äger inga aktier i bolaget

Fredrik Brodin
Fredrik Brodin
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.

Född: 1967.
Utbildning: Fredrik Brodin har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar:
Tidigare befattningar: Fredrik Brodin har 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen med fokus på Stockholm. Han har tidigare varit VD för Cartera AB, VD för StayAt Hotel Apartments AB fram till 2005 samt co-founder för Mengus AB under perioden 2005-2007. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 varav bland annat aktiv medverkan i grunden till vad som idag är Hembla AB.
Aktieägande i bolaget: Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Fredrik Brodin äger 285 713 B-aktier i bolaget.

Donatella Fanti
Donatella Fanti
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2018.

Född: 1982.
Utbildning: Ingenjörsexamen från Politecnico di Milano.
Övriga nuvarande befattningar: Donatella Fanti arbetar för närvarande för Blackstone Real Estate Group i London.
Tidigare befattningar: Donatella Fanti har tidigare arbetat som Vice President vid Morgan Stanley där hon ingick i Morgan Stanleys fastighetsförvaltningsteam.
Aktieägande i bolaget: Donatella Fanti anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Donatella Fanti äger inga B-aktier i bolaget.

Patrick Forslund
Patrick Forslund
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2019.

Född: 1969
Utbildning: Patrick Forslund har en jur. kand. och fil. kand. i företagsekonomi (Stockholms Universitet).
Övriga nuvarande befattningar: Patrick Forslund är advokat och sedan 2015 grundare och delägare vid Wigge & Partners Advokat KB.
Tidigare befattningar: Patrick Forslund har följande tidigare arbetslivserfarenhet: Tingstjänstgöring 1995-96. Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge 1996 -2004. Delägare, Advokatfirman Vinge 2005 -2014.
Aktieägande i bolaget: Patrick Forslund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Patrick Forslund äger inga aktier i bolaget.

Karolina Keyzer
Karolina Keyzer
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.

Född: 1966.
Utbildning: Arkitektexamen från Kungliga Tekniska högskolan.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2016 är Karolina Keyzer VD för arkitektbyrån OKK+, vilken hon även grundade. Hon sitter i styrelserna för Birthe och Per Arwidssons stiftelse, Färgfabriken, Strategiska rådet i Arkitektur vid Kungliga Tekniska högskolan.
Tidigare befattningar: Karolina Keyzer har tidigare arbetat för arkitektbyrån Wingårdhs (1997-2010), där hon var medlem i byråns ledningsgrupp. Under sin anställning hos Wingårdhs var hon projektledare för ett flertal större projekt i Stockholmsregionen, däribland Victoria Tower i Kista och Friends Arena hotell i Solna. Under 2010 till 2016 var hon anställd som stadsarkitekt i Stockholm. Hon har tidigare även varit en styrelseledamot i föreningen för Sveriges Arkitekter.
Aktieägande i bolaget: Karolina Keyzer anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Karolina Keyzer äger inga B-aktier i bolaget.

Melissa Pianko
Melissa Pianko
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017.

Född: 1976.
Utbildning: Melissa Pianko har en MBA från Stanford University och en BA från Columbia University.
Övriga nuvarande befattningar: Melissa Pianko är numera VD för Blackstones Real Estate Group New York. Hon är involverad i Blackstones förvaltning av amerikanska bostadsinvesteringar, inklusive Stuyvesant Town-Peter Cooper Village (ungefär 11 000 bostäder). Vidare är Melissa Pianko ledamot i NYU Furman Centers rådgivande organ samt styrelseledamot i JCC Manhattan och 42nd Street Development Corporation.
Tidigare befattningar: Melissa Pianko har tidigare arbetat på Goldman Sachs och hon har även varit vice VD för Gotham Organization, Inc som är ett fastighetsutvecklingsföretag baserat i New York med fokus på bostäder.
Aktieägande i bolaget: Melissa Pianko anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Melissa Pianko äger inga B-aktier i bolaget.