Hembla är ett fastighetsbolag som sätter hyresgästen i fokus. Vi äger och utvecklar bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden, med målet att skapa levande stadsdelar.

Hem att trivas i

I korthet

Vi vill skapa levande stadsdelar där människor trivs och känner sig trygga och där hyresgästen är i fokus.

HYRESGÄSTEN I FOKUS

Affärsidé

Hembla äger och utvecklar hyresbostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden, med målet att skapa levande stadsdelar.