D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 749 LÄGENHETER I VÄSTERÅS

D. Carnegie & Co AB (publ) har med Bostads AB Mimer avtalat om förvärv av fyra fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Fastigheterna är alla belägna i Västerås och blir D. Carnegies första förvärv från ett allmännyttigt fastighetsföretag. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde första halvåret 2018.

D. CARNEGIE & CO AB FÖRVÄRVAR 1420 LÄGENHETER I STOCKHOLMSREGIONEN

D. Carnegie & Co AB (publ) har avtalat om förvärv av 27 fastigheter för 2,47 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna i Järna, Södertälje och Nynäshamn, alla i Stockholms län. Fastigheterna ligger i nära anslutning till D. Carnegies befintliga bestånd. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär med tillträde första halvåret 2018.

D. Carnegie & Co färdigställer refinansiering om 3 255 miljoner kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3 255 miljoner kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor. Låne- och investeringsfaciliteten har en löptid på 7 år vilket förlänger bolagets totala kapitalbindningsprofil från 3,3 år till 5,5 år.

Fortsatt hög aktivitetsnivå skapar signifikanta värden

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 135 miljoner kronor jämfört med 109 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Resultat efter skatt ökade till 525 miljoner kronor jämfört med 364 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För första nio månaderna uppgick förvaltningsresultatet till 295 miljoner kronor jämfört med 217 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till 1 229 miljoner kronor jämfört med 999 miljoner kronor. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 15,86 kronor (12,92). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 34 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 122,04 kronor/aktie (91,26).

Förorten går in med spelarna på derbyt

22 barn och ungdomar går in med spelarna på Friends Arena innan derbyt mellan AIK och Djurgården på söndag kl 15:00. Inmarschen är en manifestation för det arbete som AIK och bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co bedriver för att utveckla bra aktiviteter för förorten. Det är också en manifestation för idrottens betydelse för förorten. 

Fortsatt hög renoveringstakt och stark vinstökning under andra kvartalet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 100 miljoner kronor jämfört med 72 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. Resultat efter skatt ökade till 616 miljoner kronor jämfört med 504 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 160 miljoner kronor jämfört med 109 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 704 miljoner kronor jämfört med 634 miljoner kronor. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,14 kronor (5,02). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 113,12 kronor/aktie (85,05).

D. Carnegie & Co satsar på förbättrade ventilationssystem i Husby och Jordbro

Till sommaren kommer D. Carnegie & Co att ha installerat nya ventilationssystem, så kallade FTX-system, i cirka 60 byggnader i Husby och Jordbro. FTX är balanserade ventilationssystem med inbyggd värmeåtervinning. Installationerna är en omfattande åtgärd som görs därför att de gamla systemen behöver bytas ut och är en del av förnyelsen av de många fastigheter som ägs och förvaltas av D. Carnegie & Co i Järvaområdet. De ingår i den plan som bolaget har för att på olika sätt renovera miljonprogramsområden.

AIK satsar på socialt ansvarstagande

Hur ser idrottens möjligheter för att verka som plattform för utveckling av socialt ansvarstagande i förorten ut? Där aktiviteten inte bara är medlemsbunden? Vill idrotten det? Hur gör AIK Fotboll? Klubben har i år startat ett arbete med utvidgat socialt ansvarstagande (CSR) vars syfte är att ge ungdomar i förorter runt Stockholm sysselsättning och förebilder. Aktiviteter genomförs under ett första år som gratis fotbollsskolor, nattfotboll och besök på allsvensk fotbollsmatch. Beroende på utfall och utvärdering kommer aktiviteterna att fortsätta kommande år. Genomförandet sker tillsammans med D. Carnegie & Co som är ett bostadsfastighetsbolag med fokus på pendlingsavstånd från Stockholm. 

60 till 80 invandrarkvinnor ska ges chansen att bli egna företagare i Haninge

Välkommen till seminarium och pressträff om projekt för arbetslösa invandrarkvinnor. Projektet genomförs i Haninge kommun med kranskommuner med start 2017. Seminarium onsdag 5 juli kl. 14.00 på Strandgatan 10 i Visby, våning 3. Medverkande: · Maria Borelius, Ordförande, Stiftelsen Ester · Meeri, Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande i Haninge · Roy Melchert, Chef enheten integration och etablering, Arbetsförmedlingen · Ritva Widgren, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn · Jan Edling, Utredare, Flexicurity · Ladachart Punyaratabandhu, VD grundare, We Love Vintage by Ladachart · Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co · Jesper Bengtsson, Moderator, Journalist PRESSTRÄFF kl. 16.15 i samma lokal som ovan om projektetet. Projektledare och andra medverkande i projektet närvarar. 

D. Carnegie & Co har överlåtit tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har överlåtit en tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla. Köparen är ett helägt dotterbolag till SSM Holding AB (publ). Överenskommet fastighetsvärde motsvarar 80 Mkr vilket är 95 procent över bokfört värde.    

Change in number of shares and votes in D. Carnegie & Co

The number of shares of series B and votes in D. Carnegie & Co has changed as a result of the exercise of 1,460,000 warrants within the company’s 2014 incentive program. At the last trading...

Change in number of shares and votes in D. Carnegie & Co

The number of shares of series B and votes in D. Carnegie & Co has changed as a result of the exercise of 1,460,000 warrants within the company’s 2014 incentive program. At the last trading...

Högsta renoveringstakten

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för första kvartalet 2017 en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 60 miljoner kronor jämfört med 37 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Detta beror på att den investeringsintensiva verksamheten börjar visa kraftiga resultatförbättringar. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,96 kronor (3,47). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 33 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 106,04 kronor/aktie (79,79).

Ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogram sker i Södertälje

I Södertälje kommun genomförs ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogramsområde. Det sker i stadsdelen Ronna där sammanlagt 14 höghus får ett nytt betydlig trevligare utseende än tidigare. D. Carnegie & Co satsar stort på att utveckla denna del av boendemiljön. Sedan tidigare är motsvarande åtgärder genomförda i Fornhöjden där fem hus har fått fasadrenovering.

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm. Rätt att delta vid...

Hög investeringstakt ger rekordresultat

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar ett rekordresultat för 2016 drivet av den höga investeringstakten. Vinsten före skatt uppgick till 2 072 miljoner kronor – upp 46 procent jämfört med föregående år. Även förvaltningsresultat var signifikant högre, 269 miljoner kronor jämfört med 186 miljoner kronor föregående år. Främsta skälet är att högre intäkter och lägre kostnader vilka beror på stora värdeskapande investeringar.  Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 22,20 kronor (16,10). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 39 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 101,96 kronor/aktie (73,50).

D. Carnegie & Co satsar på att bygga Sveriges största bergvärmeprojekt – i Haninge

Cirka 1 100 lägenheter och ett antal lokaler ska nu förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi i Jordbro i Haninge kommun. Det ska ske via en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm. D. Carnegie & Co äger och förvaltar de lägenheter som kommer ifråga för projektet. Detta projekt är troligen den största satsningen i Sverige på bergvärmeinstallation för bostäder. Arbetet med genomförande startar under år 2017.

D. Carnegie & Co förvärvar fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har tecknat avtal om att förvärva fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås. Säljare är Fastighets AB Balder (publ). Beståndet består av 42 fastigheter och 1 681 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 1 420 Mkr och köpeskillingen uppgår till 1 040 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde den 2 maj 2017. 

D. Carnegie & Co bjuder in till investerarträff

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterade på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till investerarträff onsdagen 22 februari 2017.  Vid träffen presenteras bolagets nya huvudägare Blackstone. 

D. Carnegie & Co AB uppdaterar ägarlistan

På grund av större förändringar i ägarstrukturen efter Blackstones pliktbud på bolaget har ägarlistan på hemsidan uppdaterats. För mer information,...

Ny ansvarig för Investor relations i D. Carnegie & Co AB

Björn Sundberg som sedan tidigare är Kommunikationschef har nu också utsetts till ansvarig för Investor Relations på D. Carnegie & Co AB. Mer information om Björn återfinns via https://www.hemblagroup.se/sv/ledning/.