Kallelse till extra bolagsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november 2019, klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8...

Förändring i antal aktier och röster i Hembla

Antalet röster och aktier av serie B i Hembla AB (publ) har förändrats under september månad till följd av utnyttjandet av 97 000 teckningsoptioner, i utbyte mot 100 589...

Vi bidrar till våra hyresgäster

Hembla AB (publ) redovisar för det andra kvartalet 2019 ett resultat efter skatt uppgående till 428 miljoner kronor jämfört med 1 672 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2019 uppgick resultatet efter skatt till 1 004 miljoner kronor jämfört med 1 827 miljoner kronor samma period föregående år. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,64 kronor (18,41). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 24 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 181,25 kronor/aktie (145,98).

Förändring i antal aktier och röster i Hembla

Antalet röster och aktier av serie B i Hembla AB (publ) har förändrats under juni månad till följd av utnyttjandet av 710 000 teckningsoptioner, i utbyte mot 736 270...

Kommuniké från årsstämma i Hembla AB

Kommuniké från årsstämma i Hembla AB Vid årsstämma i Hembla AB (publ) (”Bolaget”) den 16 maj 2019 fattades följande beslut. Fastställande av...

Samarbete är vår strategi

Hembla AB (publ) redovisar för första kvartalet 2019 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 576 miljoner kronor jämfört med 156 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,26 kronor (1,98). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 40 procent jämfört med första kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 175,29 kronor/aktie (125,35).

Kallelse till årsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Rätt att delta...

Vi förbättrar vår service

Hembla AB (publ) redovisar för fjärde kvartalet 2018 ett ökat resultat efter skatt uppgående till 598 miljoner kronor jämfört med 350 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol.