KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMBLA AB (PUBL)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org. nr 556498-9449 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 10.30 på Birger Jarlsgatan 57C i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar...

Per Ekelund blir tillförordnad VD för Hembla

Hemblas styrelse har idag utsett Per Ekelund till tillförordnad VD för Hembla. Per Ekelund tillträder posten som tillförordnad VD omgående och ersätter nuvarande VD Svein Erik Lilleland, som har valt att lämna bolaget. Per Ekelund är för närvarande VD för fastighetsbolaget Victoria Park, en tjänst han behåller parallellt med sin nya roll. Efter erforderliga MBL förhandlingar är avsikten att Per Ekelund ska utses till ordinarie VD.