D. Carnegie & Co utvecklar förorten i Norrköping

D. Carnegie & Co AB har ansökt av statliga medel för att utveckla förortsområden. I Norrköping är det D. Carnegie & Co:s dotterbolag Östgötaporten som erhåller stödmedel.  I...

Satsning på förorten med AIK Fotboll

D. Carnegie & Co har ingått ett samarbetsavtal med AIK Fotboll. Samarbetsavtalet, som gäller över ett år från och med årsskiftet 2016/2017, innebär att parterna ska genomföra fyra...

Grannsamverkan för ökad trygghet

Artikel i Vi i Sollentuna om D. Carnegie & Co:s arbete i Sollentuna med att öka tryggheten. Läs här!    

Överenskommelse med Hyresgästföreningen

D. Carnegie & Co har idag haft samtal med Hyresgästföreningen angående förvaltning av lägenhetsbestånd i Järva. I samtalet har vi kunnat på ett flertal punkter gemensamt konkretisera hur...