D. Carnegie & Co förvärvar 749 lägenheter i Västerås

Carnegie & Co AB har med Bostads AB Mimer avtalat om förvärv av fyra fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Fastigheterna är alla belägna i...

Medverkar på Stockholm Corporate Finance seminarium

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings och Nyhetsbyrån Direkt att arrangera "Fastighetsseminariumet". Här kommer D. Carnegie & Co:s VD Ulf Nilsson att medverka. Se...

D. Carnegie & Co i DI

Magnus Dagel på DI står för en trendanalys i dagens DI angående D. Carnegie & Co AB. Citat: "D. Carnegie & Co har fått upp farten rejält på renoveringar av lägenhetsbeståndet. Under...

D. Carnegie & Co satsar på att bygga Sveriges största bergvärmeprojekt – i Haninge

Cirka 1 100 lägenheter och ett antal lokaler ska nu förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi i Jordbro i Haninge kommun. Det ska ske via en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm. D. Carnegie & Co äger och förvaltar de lägenheter som kommer ifråga för projektet. Detta projekt är troligen den största satsningen i Sverige på bergvärmeinstallation för bostäder. Arbetet med genomförande startar under år 2017.

D. Carnegie & Co utvecklar förorten i Norrköping

D. Carnegie & Co AB har ansökt av statliga medel för att utveckla förortsområden. I Norrköping är det D. Carnegie & Co:s dotterbolag Östgötaporten som erhåller stödmedel.  I...

Satsning på förorten med AIK Fotboll

D. Carnegie & Co har ingått ett samarbetsavtal med AIK Fotboll. Samarbetsavtalet, som gäller över ett år från och med årsskiftet 2016/2017, innebär att parterna ska genomföra fyra...

Grannsamverkan för ökad trygghet

Artikel i Vi i Sollentuna om D. Carnegie & Co:s arbete i Sollentuna med att öka tryggheten. Läs här!    

Överenskommelse med Hyresgästföreningen

D. Carnegie & Co har idag haft samtal med Hyresgästföreningen angående förvaltning av lägenhetsbestånd i Järva. I samtalet har vi kunnat på ett flertal punkter gemensamt konkretisera hur...