Se filmen från investerarträffen

Onsdag den 22 februari gavs investerare och aktieägare möjlighet att träffa ledningen för D. Carnegie & Co AB och styrelsens ordförande James Seppala. https://youtu.be/9HFQMbXXujs