Ambitionen är att Hemblas aktie ska handlas på en likvid och välinformerad marknad. Vi strävar efter att lämna sådan information om verksamheten att aktien kan värderas, prissättas och handlas på ett effektivt sätt av aktiemarknaden.

Q2 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2019, publicerades den 19 juli.

Aktien