Ambitionen är att Hemblas aktie ska handlas på en likvid och välinformerad marknad. Vi strävar efter att lämna sådan information om verksamheten att aktien kan värderas, prissättas och handlas på ett effektivt sätt av aktiemarknaden.

Aktien