Ambitionen är att Hemblas aktie ska handlas på en likvid och välinformerad marknad. Vi strävar efter att lämna sådan information om verksamheten att aktien kan värderas, prissättas och handlas på ett effektivt sätt av aktiemarknaden.

Q3 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019 publicerades den 25 oktober

Aktien