Hemblas fastighetsbestånd utgörs huvudsakligen av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Marknadsvärdet för Hemblas fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2019 till 33 508 Mkr.

Fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd består huvudsakligen av förädlingsbara bostäder i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Våra projekt

Hembla har en högkvalitativ portfölj av byggrätter och potentiella byggrätter i Storstockholmsregionen.