Vi har som mål att skapa levande stadsdelar där våra hyresgäster trivs. Det gör vi genom att utöka vårt fastighetsbestånd, förädla det, samt utveckla byggrätter på egna fastigheter.

Den 31 december 2018 var Hemblas marknadsvärde 31 091 Mkr.

Fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd består huvudsakligen av förädlingsbara bostäder i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Våra projekt

Hembla har en högkvalitativ portfölj av byggrätter och potentiella byggrätter i Storstockholmsregionen.