Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrning är ett viktigt instrument i arbetet med att bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Med ett tydligt och transparent ramverk för ansvarsfördelning, rapportering och...

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrning är ett viktigt instrument i arbetet med att bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Med ett tydligt och transparent ramverk för ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning fokuserar D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) på det viktigaste och därmed begränsas riskerna i verksamheten. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur Bolaget har styrts under 2017.