Årsstämma 2020

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org. nr 556498-9449 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 10.30 på Birger Jarlsgatan 57C i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar...

Extra bolagsstämma 15 november 2019

Extra bolagsstämma hölls fredagen den 15 november 2019 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm.

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 hölls torsdagen den 16 maj 2019 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm.

Extra bolagsstämma 16 oktober 2018

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 hölls tisdagen den 8 maj 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Extra bolagsstämma 23 februari 2018

Extra bolagsstämma hölls den 23 februari 2018 klockan 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 klockan 14.00 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Extra bolagsstämma 14 oktober 2016

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 14 oktober 2016 klockan 14:00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 ägde rum torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Extra bolagsstämma 23 mars 2016

Extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 23 mars 2016 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Årsstämma 2015

Årsstämma 2015 ägde rum tisdagen den 12 maj 2015 klockan 14.00 på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.