Prospekt avseende upptagande till handel av B-aktier i D. Carnegie & Co (publ) på Nasdaq Stockholm