Överenskommelse med Hyresgästföreningen

D. Carnegie & Co har idag haft samtal med Hyresgästföreningen angående förvaltning av lägenhetsbestånd i Järva. I samtalet har vi kunnat på ett flertal punkter gemensamt konkretisera hur vi kan utveckla informationen om vår förvaltning av våra bestånd i Järva. Vi hoppas på att det skapar en större tydlighet runt vår befintliga service.

Nedan en redogörelse för vad som har har kommits överens om med Hyresgästföreningen i Järva:

Felanmälan:

  1. När en hyresgäst gör en felanmälan, ska en representant från D. Carnegie & Co höra av sig till hyresgästen inom 24 timmar.
  2. Akuta brister, t.ex. kyl/frys, spis eller vattenskadan, ska åtgärdas omgående.
  3. Mindre akuta brister kan åtgärdas senare men hyresgästen ska meddelas om en handlingsplan för att veta när arbetet blir klart.
  4. D. Carnegie & Co skapar en särskild anmälningsfunktion via en särskild e-postadress  för att hyresgästerna, som upplever att respons på felanmälan inte har skett inom 24 timmar enligt punkt 1-3, ska kunna gör anmälan om det till en högre instans i D. Carnegie & Co:s organisation. En särskild funktion för detta läggs också på bolagets hemsida.

Värme i lägenheterna:

  1. Hyresgästerna som tycker att det är kallt i lägenhet ska göra en serviceanmälan till bolaget. D. Carnegie & Co meddelar Hyresgästföreningen om vilka hyresgäster som har gjort anmälan för att tillsammans göra en mätning i de berörda lägenheterna för vilka serviceanmälningar har kommit in.
  2. Om temperaturen ligger under den godkända normen om 20 grader, ska bolaget åtgärda detta.

Brister i de tidigare renoverade lägenheterna:

Bolaget planerar att åtgärda alla brister i de lägenheter som var renoverade innan bolaget köpte fastigheterna där de renoverade lägenheterna finns. Det har varit under planering ett tag, men ännu inte informerats hyresgäster om detta då kontakter pågår med de underleverantörer som varit del av byggprocess för att åtgärder ska kunna ske. Bolaget kommer att informera hyresgäster så snart en åtgärdsplan är upprättad.

Utemiljö och lekplatser:

Bolaget ska tillsammans med Hyresgästföreningen trygghetsbesiktiga hela utemiljön i Järva inklusive lekplatser och belysningen i alla områden. Bolaget åtgärdar de eventuella brister som finns.

Långsiktighet:

Carnegie & Co avser att förbättra inomhus- och utomhusmiljön i Järva till en hög standard. Det finns med i planeringen för utveckling av bolagets bestånd i Järva på kort och lång sikt. Vissa åtgärder kommer att gå snabbare och andra kommer att ske längre fram. Bolaget har en långsiktig plan för utveckling av sitt bestånd i Järva. Bolaget kommer att göra betydande investeringar i olika åtgärder.

Omorganisation:

Carnegie & Co håller på att omorganisera sig för att utveckla förvaltningen på ett positivt sätt för hyresgäster. En ny regionchef för Järva är redan anställd och har börjat sin tjänst. Den befintliga regionchefen har gått vidare till andra uppgifter på koncernnivå inom bolagets satsningar på social hållbarhet. Och andra förändringar kommer också att ske som ytterligare anpassning till hyresgästernas behov.

Bostadsmöten:

Hyresgästföreningen bjuder in hyresgästerna hos D. Carnegie & Co till bostadsmöte där representant från bolaget ska vara med för att informera och föra dialog med hyresgäster.

Boinflytandeavtal:

Hyresgästföreningen och D. Carnegie & Co skapar ett boinflytandeavtal för att förbättra samarbetet samt för att ha ett bättre och tryggare boende i området och att öka inflytandet för hyresgästerna.