Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om avnotering av Hemblas aktie

Hembla AB (publ) (”Hembla”) har genom pressmeddelande den 18 december 2019 meddelat att Hemblas styrelse ansökt om avnotering av Hemblas aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har den 19 december 2019 godkänt denna ansökan samt beslutat att sista dag för handel i Hemblas aktie ska vara den 10 januari 2020.

Stockholm den 19 december 2019        
Hembla AB (publ)       
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Jenny Wärmé, Head of Legal & Corporate Affairs, tfn +46 708 43 12 18

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 15.00 CET.