Ledning

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Per Ekelund
Per Ekelund
CEO sedan 2020

Född 1971.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseledamot och CEO för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Tommy Åstrand
Tommy Åstrand
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1968.

ÖVRIGA UPPDRAG

CFO för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.

Peter Ullmark
Peter Ullmark
COO

Anställd 2020. Född 1982.

ÖVRIGA UPPDRAG

COO för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i fastighetsbranschen, senast Skandinavienchef för Akelius.

Jonatan Öhman
Jonatan Öhman
Kommunikationschef sedan 2018

Född 1984.

ÖVRIGA UPPDRAG

Kommunikationschef för Victoria Park AB sedan 2020, Byråchef, Sthlm Urban Advisors.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Civilekonom. Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.

Liselott Wennerström
Liselott Wennerström
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1970.

ÖVRIGA UPPDRAG

HR-chef för Victoria Park AB sedan 2017.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Dan Mårtensson
Dan Mårtensson
Projekt- och Underhållschef sedan 2020

Född 1981.

ÖVRIGA UPPDRAG

Projekt- och Underhållschef för Victoria Park AB sedan 2008.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

IHM Business School.

Ida Ringdahl
Ida Ringdahl
Nyproduktionschef sedan 2017

Född 1979.

ÖVRIGA UPPDRAG

Nyproduktionschef för Victoria Park AB sedan 2020, VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Byggingenjör. Exploateringschef och Bostadsrättschef Wallenstam AB.

Eddie Juhlin
Eddie Juhlin
Bolagsjurist sedan 2020

Född 1970.

ÖVRIGA UPPDRAG

Bolagsjurist för Victoria Park AB sedan 2020.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Jur. kand. Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.