Ledning

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Per Ekelund
Per Ekelund
CEO & interim COO

Anställd 2013. Född 1971.

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelseledamot och CEO för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Tommy Åstrand
Tommy Åstrand
CFO och vice VD

Anställd 2017. Född 1968.

ÖVRIGA UPPDRAG

CFO för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.

Jonatan Öhman
Jonatan Öhman
Kommunikationschef

Född 1984.

ÖVRIGA UPPDRAG

Kommunikationschef för Victoria Park AB sedan 2018, Byråchef, Sthlm Urban Advisors.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Civilekonom. Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.

Liselott Wennerström
Liselott Wennerström
HR-chef

Anställd 2017. Född 1970.

ÖVRIGA UPPDRAG

HR-chef för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Dan Mårtensson
Dan Mårtensson
Projekt- och Underhållschef

Anställd 2008. Född 1981.

ÖVRIGA UPPDRAG

Projekt- och Underhållschef för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

IHM Business School.

Ida Ringdahl
Ida Ringdahl
Nyproduktionschef

Född 1979.

ÖVRIGA UPPDRAG

Nyproduktionschef för Victoria Park AB sedan 2017, VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Byggingenjör. Exploateringschef och Bostadsrättschef Wallenstam AB.

Eddie Juhlin
Eddie Juhlin
Bolagsjurist

Anställd 2019. Född 1970.

ÖVRIGA UPPDRAG

Bolagsjurist för Victoria Park AB.

UTBILDNING OCH ERFARENHET

Jur. kand. Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB