Ledning

Innehav i Hembla AB per den 16 maj 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Svein Erik Lilleland
Svein Erik Lilleland
VD

Född: 1971. Anställd sedan 2017.
Utbildning: Civilekonom, London Business School. B.Eng. Mechanical Engineering, University of Portsmouth.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Subsea Chokes International AS och Sponda Plc.
Tidigare befattningar: Head of Corporate Finance för Obligo Investment Management. VD för Wunderlich Securities, Vice President för Roxar ASA och CorrOcean ASA. Styrelseledamot i Global Skipholding 2 AS, Global Skipholding 2 AB och Global Skipholding Norden 2 AS.

Jonas Andersson
Jonas Andersson
CFO och CIO - Ansvarig för transaktioner, finansiering, analys, rapportering, värdering och koncernens redovisning.

Född: 1980. Anställd sedan 2015.
Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar:
Tidigare befattningar: Director, Transaktion & Finansiering Mengus – Corporate Finance Macquarie Capital och ABN AMRO – managementkonsult Capacent.

Marie Persson
Marie Persson
Ansvarig för HR-relaterade frågor i koncernen.

Född: 1958. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Rotary Stockholm-Kungsholmen.
Tidigare befattningar: HR-chef Graflunds, Administrativ chef Markarydsbostäder Holding AB, ägare och CFO Vision International A.S. (Turkiet), Export Service chef, Alfa-Laval Agri AB, president Rotary Stockholm-Kungsholmen.

Ida Ringdahl
Ida Ringdahl
Mark och Exploateringschef. Ansvar för utveckling av koncernens byggrätter och nyproduktion av bostäder.

Född: 1979. Anställningsår: 2017.
Utbildning: Byggingenjör, Malmö Högskola, 2001.
Övriga nuvarande befattningar: VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.
Tidigare befattningar: Exploateringschef Wallenstam AB. Bostadsrättschef Wallenstam AB.

Christian Tapper
Christian Tapper
Chef Fastighetsutveckling. Ansvarig för utveckling samt genomförandet av renoveringsprocesser för koncernens fastigheter.

Född: 1964. Anställd sedan 2016.
Utbildning: Gymn. utb. Peabs interna utb-program Affärsområde.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Tapper & Tapper AB Sports management, Consulting.
Tidigare befattningar: Chef Fastighets övergripande frågor Mall of Scandi ÄTA hantering Ekonomi, Mall of Scandinavia. Chef Koordinator Fastighet, Scandinavia.

Jenny Wärmé
Jenny Wärmé
Head of Legal & Corporate Affairs. Ansvarig för legala frågor och styrelsens sekreterare.

Född: 1978. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ). Styrelseledamot i Tre Kronor Property Investment AB (publ)
Tidigare befattningar: Tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB.

Jonatan Öhman
Jonatan Öhman
T.f Kommunikationschef. Ansvarig för intern och extern kommunikation. Varumärke. Social hållbarhet och public affairs. PR och mediakontakter.

Född: 1984. Anställd sedan 2018.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Övriga nuvarande befattningar: Byråchef, Sthlm Urban Advisors
Tidigare befattningar: Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.