Ledning

Innehav i Hembla AB per den 30 september 2019. Eventuella förändringar i innehav uppdateras i anslutning till rapporttillfällena.

Per Ekelund
Per Ekelund
VD

Född: 1971
Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: VD i Victoria Park sedan den 25 april 2018 och styrelseledamot i alla Victoria Parks dotterbolag.
Tidigare befattningar: COO i Victoria Park, regionschef inom Akelius Residential. Per Ekelund har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 1994.
Aktieägande i bolaget: Per Ekelund anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Per Ekelund äger inga aktier i bolaget.

Jonas Andersson
Jonas Andersson
CFO och CIO - Ansvarig för transaktioner, finansiering, analys, rapportering, värdering och koncernens redovisning.

Född: 1980. Anställd sedan 2015.
Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga nuvarande befattningar:
Tidigare befattningar: Director, Transaktion & Finansiering Mengus – Corporate Finance Macquarie Capital och ABN AMRO – managementkonsult Capacent.

Marie Persson
Marie Persson
Ansvarig för HR-relaterade frågor i koncernen.

Född: 1958. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Rotary Stockholm-Kungsholmen.
Tidigare befattningar: HR-chef Graflunds, Administrativ chef Markarydsbostäder Holding AB, ägare och CFO Vision International A.S. (Turkiet), Export Service chef, Alfa-Laval Agri AB, president Rotary Stockholm-Kungsholmen.

Ida Ringdahl
Ida Ringdahl
Mark och Exploateringschef. Ansvar för utveckling av koncernens byggrätter och nyproduktion av bostäder.

Född: 1979. Anställningsår: 2017.
Utbildning: Byggingenjör, Malmö Högskola, 2001.
Övriga nuvarande befattningar: VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.
Tidigare befattningar: Exploateringschef Wallenstam AB. Bostadsrättschef Wallenstam AB.

Jenny Wärmé
Jenny Wärmé
Head of Legal & Corporate Affairs. Ansvarig för legala frågor och styrelsens sekreterare.

Född: 1978. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ). Styrelseledamot i Tre Kronor Property Investment AB (publ)
Tidigare befattningar: Tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB.

Jonatan Öhman
Jonatan Öhman
T.f Kommunikationschef. Ansvarig för intern och extern kommunikation. Varumärke. Social hållbarhet och public affairs. PR och mediakontakter.

Född: 1984. Anställd sedan 2018.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Övriga nuvarande befattningar: Byråchef, Sthlm Urban Advisors
Tidigare befattningar: Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.