Ledning

Per Ekelund
Per Ekelund
CEO sedan 2020

Född 1971.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och CEO för Victoria Park AB.

Utbildning och erfarenhet: Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Tommy Åstrand
Tommy Åstrand
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1968.

Övriga uppdrag: CFO för Victoria Park AB.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.

Peter Ullmark
Peter Ullmark
COO

Anställd 2020. Född 1982.

Övriga uppdrag: COO för Victoria Park AB.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i fastighetsbranschen, senast Skandinavienchef för Akelius.

Jonatan Öhman
Jonatan Öhman
Kommunikationschef sedan 2018

Född 1984.

Övriga uppdrag: Kommunikationschef för Victoria Park AB sedan 2020, Byråchef, Sthlm Urban Advisors.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom. Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.

Liselott Wennerström
Liselott Wennerström
Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020.

Född 1970.

Övriga uppdrag: HR-chef för Victoria Park AB sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

Dan Mårtensson
Dan Mårtensson
Projekt- och Underhållschef sedan 2020

Född 1981.

Övriga uppdrag: Projekt- och Underhållschef för Victoria Park AB sedan 2008.

Utbildning och erfarenhet: IHM Business School.

Ida Ringdahl
Ida Ringdahl
Nyproduktionschef sedan 2017

Född 1979.

Övriga uppdrag: Nyproduktionschef för Victoria Park AB sedan 2020, VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.

Utbildning och erfarenhet: Byggingenjör. Exploateringschef och Bostadsrättschef Wallenstam AB.

Eddie Juhlin
Eddie Juhlin
Chefsjurist sedan 2020

Född 1970.

Övriga uppdrag: Chefsjurist för Victoria Park AB sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Jur. kand. Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.