Kommuniké från extra bolagsstämma i Hembla

Vid extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) i Hembla AB (publ) (”Bolaget”) den 15 november 2019 fattades följande beslut.

Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter  

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med majoritetsaktieägaren Vonovia SE:s förslag, att omvälja styrelseledamöterna Karolina Keyzer, Fredrik Brodin och Patrick Forslund samt att välja Rolf Buch, Helene von Roeder och Per Ekelund till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Rolf Buch.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@hembla.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.30 den 15 november 2019.