Jonas Andersson utses till ny CFO, ersätter Per-Axel Sundström som beslutat att lämna D. Carnegie & Co AB

Per-Axel Sundström har beslutat att efter flera år på D. Carnegie & Co AB (publ) lämna sin position som CFO. Samtidigt som Per-Axel Sundström lämnar sin position har D. Carnegie & Co AB beslutat att tillsätta Jonas Andersson som ny CFO. Per-Axel Sundströms sista anställningsdag och Jonas Anderssons första dag som ny CFO är ännu inte bestämd men Per-Axel kommer att fortsätta arbeta under en period för att säkerställa en smidig överlämning.

”Att lämna D. Carnegie & Co AB har inte varit något enkelt beslut. Åren med bolaget har varit otroligt givande det har varit spännande att se hur bolaget har vuxit och utvecklats till ett av de största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige. Bolaget har nu en attraktiv fastighetsportfölj och en stark balansräkning. Mitt motiv för att lämna D. Carnegie & Co AB handlar om en personlig önskan att trappa ned på arbetet som i långa perioder varit mycket intensivt”, säger Per-Axel Sundström

”Per-Axel var en av bolagets allra första medarbetare och resan med bolaget och dess utveckling har varit en framgångssaga. Hans insatser för D. Carnegie & Co AB har varit både uppskattade och betydelsefulla. D. Carnegie & Co AB och dess aktieägare är skyldiga Per-Axel ett stort tack och bolaget önskar honom lycka till.

Jonas Andersson har arbetat i bolaget sedan 2015 i rollen som Investerings- och Finansieringschef och är en av de personer som bäst känner bolaget och vår verksamhet. Jonas leder sedan flera år framgångsrikt bolagets transaktions- och finansieringsverksamhet och det är naturligt att det är Jonas som tar över som CFO.”, säger Svein Erik Lilleland, VD på D. Carnegie & Co AB.

”Jag ser fram mot möjligheten att fortsätta vara med och utveckla D. Carnegie & Co i rollen som CFO. Bolaget är i ett spännande skede och har stor potential att fortsätta stärka sin position som ett av Sveriges ledande fastighetsbolag”, säger Jonas Andersson.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@dcarnegie.se 

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 07.30.