View
Jonas Andersson CFO och CIO - Ansvarig för transaktioner, finansiering, analys, rapportering, värdering och koncernens redovisning.
View
Marie Persson Ansvarig för HR-relaterade frågor i koncernen
View
Björn Sundberg Kommunikationschef.
View
Christian Tapper Chef Fastighetsutveckling
View
Jenny Wärmé Head of Legal & Corporate Affairs.