Hemblas oberoende budkommitté utser rådgivare inför Vonovias möjliga budpliktsbud

Den 23 september 2019 meddelade Hembla AB (publ) (”Hembla”) att de blivit informerade om att Vonovia SE, genom sitt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB (“Vonovia”), har ingått ett avtal med Hemblas största aktieägare Vega Holdco S.à r.l., ett bolag helägt av fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”), enligt vilket Vonovia förvärvar cirka 69,30 procent av rösterna och cirka 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla. Vid fullföljandet av transaktionen, vilket fortsatt är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, kommer en budpliktsskyldighet uppstå för Vonovia i enlighet med gällande takeoverregler.

Hembla har utsett Bank of America Merrill Lynch som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och den oberoende budkommittén (som består av Patrick Forslund (budkommitténs ordförande), Fredrik Brodin och Karolina Keyzer) har utsett Handelsbanken Capital Markets för att avge ett värderingsutlåtande från oberoende expertis, så kallad ”fairness opinion”, avseende det möjliga budpliktsbudet.

Stockholm den 3 oktober 2019

Hembla AB (publ)

Den oberoende budkommittén

För mer information, vänligen kontakta

Patrick Forslund, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tfn +46 720 62 60 54

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl. 16:00 (CEST).