Hemblas årsredovisning 2018 publicerad på www.hemblagroup.se

Årsredovisningen 2018 för Hembla AB finns nu att läsa på hemsidan under https://www.hemblagroup.se/sv/sektion/finansiell-information/finansiella-rapporter/

En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning under slutet av april 2019.

Denna information är sådan information som Hembla AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 17:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Hembla AB
+46 (0)8 121 317 25

Jonas Andersson, CFO, Hembla AB
+46 (0)8 121 317 25