Om D Carnegie

Hembla i korthet

Ett hem är mer än vad som ryms inom fyra väggar. Vi är ett bolag som vill skapa levande stadsdelar där människor trivs och känner sig trygga. Därför äger och utvecklar vi hyresbostäder i tillväxtregionen Stockholm-Mälardalen.

En viktig grundbult i vår verksamhet är att alltid sätta hyresgästen i fokus. När vi förvärvar fastigheter gör vi det i stadsdelar som vi långsiktigt tror på och där vi som bolag kan tillföra något som gör stadsdelen ännu bättre att leva i. Förutom en god förvaltning av fastigheterna är därför upprustning och renovering en viktig del av vår verksamhet. Vi investerar i både fastigheter och utemiljöer kring fastigheterna och kan på så sätt bidra till att göra livet tryggare och lättare för våra hyresgäster.

Våra investeringar i beståndet och dess närområden skapar bestående värden för alla som lever och vistas i stadsdelarna. Genom upprustningarna minskar vi också underhållskostnaderna ordentligt och kan installera ny teknik som minskar stadsdelarnas miljöpåverkan. Upprustningarna får också en positiv inverkan på kassaflödet och höjer även värdet på fastigheterna.

Det hårda trycket på bostäder i Stockholmsregionen väntas fortsätta inom en överskådlig tid framöver. Risken att lägenheter i vårt bestånd står tomma är därför närmast obefintligt. Det är i snitt sex års kötid till våra bostäder. Genom en god förvaltning och service gör vi det attraktivt för en hyresgäst att välja oss som hyresvärd.