Hembla gör om i ledningen och inrättar samtidigt en ny roll

Bolaget har beslutat att utse Jonatan Öhman till tillförordnad kommunikationschef samtidigt som nuvarande kommunikationschef Björn Sundberg utses till Senior Director Public Affairs.

Jonatan Öhman, som idag är byråchef på strategiska kommunikationsbyrån Sthlm Urban Advisors, kommer att inneha rollen som kommunikationschef fram tills dess att en ordinarie kommunikationschef rekryterats under nästa år. Jonatan tar plats i Hemblas ledningsgrupp och får bland annat en viktig roll i den fortsatta implementeringen av bolagets nya namn och varumärke.

Björn Sundberg får i sin nya roll ett strategiskt ansvar för bolagets samhällskommunikation och public affairs.

För frågor, kontakta:

Jonatan Öhman
T. f kommunikationschef
Jonatan@urbanadvisors.se
+ 46 0731417747

Svein-Erik Lilleland
VD
Sel@hembla.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 16.30.