Hantering av personuppgifter

Inom Hembla AB arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter. Hembla AB är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter.

Hembla AB(publ) med organisationsnummer 556498-9449 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

Din integritet är viktig för oss och du ska känna förtroende för att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt. Hembla AB anser att integritet och skydd för personuppgifter är grundläggande för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Hembla AB behandlar personuppgifter bland annat i samband med bostadsuthyrning, intresseanmälan för lägenhetsbyte, rekrytering, Mina sidor, för medarbetare samt vid prenumeration av pressmeddelanden. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget och begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Hembla AB huvudkontor på telefon 08 – 121 317 25.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se/.