Förvaltning

Förvaltningen av Hemblas fastigheter sköts i egen regi.

Hembla och har drygt 200 medarbetare som i huvudsak är lokaliserade ute i fastighetsbeståndet. Bolaget sköter all förvaltning inklusive fastighetsservice, felanmälan, redovisning och rapportering