Förslag till styrelsen

Styrelsen värdesätter kontakter och förslag från aktieägare och andra intressegrupper.

E-postadress: info@hembla.se