Förändringar i valberedningens förslag avseende styrelsesammansättning i Hembla

Valberedningen för Hembla AB (publ) har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman 2019. Efter Valberedningen justerar sitt förslag på så sätt att styrelsen ska kompletteras med ytterligare en styrelseledamot, Patrick Forslund, och att antalet ledamöter därmed ska vara sex, istället för fem ledamöter som tidigare föreslagits. I övrigt görs inga förändringar i valberedningens förslag som offentliggjordes den 12 april 2019 i kallelsen till Hemblas årsstämma.

Patrick Forslund är advokat, med specialisering inom fastigheter och fastighetsaffärer. Patrick har över 15 års erfarenhet från affärer och rådgivning inom fastighetsbranschen.

Valberedningens uppdaterade förslag och motiverade yttrande, samt mer information om den föreslagna ledamoten, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hemblagroup.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg, Valberedningens ordförande
Telefon: 0739-640703
E-post: Johannes.Wingborg@lansforsakringar.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 2 maj 2019.