Finansiell kalender

Kapitalmarknadsdag

D. Carnegie & Co bjuder in till kapitalmarknadsdag – Tisdagen 22 september klockan 9 – 13, i Veddesta.

Delårsrapport Q1 2016

D. Carnegie & Co (publ) – listat på Stockholm Nasdaq - bjuder in till audiocast kl 10.00 den 27 april med anledning av första kvartalets delårsrapport 2016, som offentliggörs kl 07.00...

Årsstämma 2016

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Delårsrapport Q2 2016

D. Carnegie & Co (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq - bjuder in till audiocast kl 10.00 den 15 juli med anledning av andra kvartalets delårsrapport 2016, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag 2016

Stockholm Corporate Finance arrangerade Fastighetsdagen på Berns den 5 september i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt. D. Carnegie & Co:s vd Ulf Nilsson var en av talarna.

Extra bolagsstämma den 14 oktober 2016

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2016 klockan 14:00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm

Delårsrapport Q3 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 9.00 den 28 oktober med anledning av tredje kvartalets delårsrapport 2016, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Investerarträff

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterade på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till investerarträff onsdagen 22 februari 2017. Vid träffen presenteras bolagets nya huvudägare Blackstone.

Bokslutskommuniké 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 24 februari med anledning av bokslutskommunikén 2016, som offentliggörs kl 07.00 samma dag....

Delårsrapport Q1 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 28 april med anledning av första kvartalets delårsrapport 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Årsstämma 2017

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Delårsrapport Q2 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 14 juli med anledning av andra kvartalets delårsrapport 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Bokslutskommuniké 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 23 februari med anledning av bokslutskommunikén 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 23 februari 2018 klockan 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Delårsrapport Q1 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 27 april med anledning av delårsrapporten för det första kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 kommer att hållas 8 maj 2018 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Delårsrapport Q2 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 13 juli med anledning av delårsrapporten för det andra kvartalet 2018, som offentliggörs...

Extra bolagsstämma 16 oktober 2018

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Delårsrapport Q3 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 26 oktober med anledning av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Bokslutskommuniké 2018

Hembla AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 18 februari med anledning av bokslutskommunikén 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag. Aktieägare,...

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas 16 maj 2019 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Delårsrapport Q2 2019

Hembla AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast som publiceras kl 10.00 den 19 juli med anledning av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2019, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.