Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018

Hembla AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 18 februari med anledning av bokslutskommunikén 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag. Aktieägare,...

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas 16 maj 2019 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.