Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 23 februari med anledning av bokslutskommunikén 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 23 februari 2018 klockan 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Delårsrapport Q1 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 27 april med anledning av delårsrapporten för det första kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 kommer att hållas 8 maj 2018 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Delårsrapport Q2 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 13 juli med anledning av delårsrapporten för det andra kvartalet 2018, som offentliggörs...

Extra bolagsstämma 16 oktober 2018

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Delårsrapport Q3 2018

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 26 oktober med anledning av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.