Finansiell kalender

Investerarträff

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterade på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till investerarträff onsdagen 22 februari 2017. Vid träffen presenteras bolagets nya huvudägare Blackstone.

Bokslutskommuniké 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 24 februari med anledning av bokslutskommunikén 2016, som offentliggörs kl 07.00 samma dag....

Delårsrapport Q1 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 28 april med anledning av första kvartalets delårsrapport 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Årsstämma 2017

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Delårsrapport Q2 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 14 juli med anledning av andra kvartalets delårsrapport 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.