Fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd består huvudsakligen av förädlingsbara bostäder i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Per 30 september, 2019
Area Uthyrbar area Antal lägenheter Andel renoverade Marknadsvärde fastigheter, Mkr
 
Storstockholm
Kista/Husby 110 512 1 528 35,0% 2 608 130
Bromsten/Rinkeby 111 544 1 281 31,4% 2 291 748
Sollentuna 34 586 458 25,3% 710 536
Flemingsberg 40 572 573 25,0% 862 837
Vårby/Vårberg 66 859 863 17,1% 1 239 250
Jordbro 157 774 1 955 37,3% 3 190 500
Nynäshamn 22 677 232 50,0% 487 940
Alby 96 017 1 151 12,4% 2 002 925
Södertälje 248 029 3 351 32,8% 6 020 959
Bro 43 691 540 28,3% 873 170
Märsta 59 523 693 36,5% 1 114 600
Totalt Storstockholm 991 784 12 625 30,4% 21 402 594
Uppsala 75 330 985 39,3% 1 575 324
Eskilstuna 143 884 1 938 39,7% 2 903 700
Strängnäs 35 559 411 39,7% 722 690
Norrköping 173 830 2 303 37,0% 3 238 800
Katrineholm 61 326 718 38,2% 1 037 122
Arboga 47 934 549 22,4% 531 580
Köping 35 060 373 33,0% 421 200
Tranås 69 938 762 16,9% 761 822
Västerås 54 226 749 8,5% 913 250
Totalt övriga 697 087 8 788 32,8% 12 105 488
Totalt 1 688 871 21 413 31,4% 33 508 082