Fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd består huvudsakligen av förädlingsbara bostäder i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Per 30 september, 2018
Area Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde fastigheter, Mkr
Storstockholm
Kista/Husby 110 380 1 528 2 288
Bromsten/Rinkeby 111 787 1 281 2 058
Sollentuna 34 184 456 639
Flemingsberg 40 572 573 762
Vårby/Vårberg 66 859 863 1 079
Jordbro 157 872 1 953 2 839
Nynäshamn 22 677 232 502
Alby 104 783 1 274 1 873
Södertälje 243 558 3 299 5 335
Bro 43 862 540 775
Märsta 59 874 693 963
Totalt Storstockholm 996 408 12 692 19 113
Uppsala 75 255 985 1 371
Eskilstuna 144 101 1 938 2 604
Strängnäs 35 559 411 673
Norrköping 173 800 2 303 2 926
Katrineholm 61 263 718 955
Arboga 47 925 550 519
Köping 35 066 373 405
Tranås 69 909 762 751
Västerås 54 337 749 820
Totalt övriga 697 215 8 789 11 026
Totalt 1 693 623 21 481 30 139