Fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd består huvudsakligen av förädlingsbara bostäder i Stockholms och Mälardalens tillväxtområden.

Per 31 december, 2018
Area Uthyrbar area Antal lägenheter Marknadsvärde fastigheter, Mkr
Storstockholm
Kista/Husby 110 491 1 528 2 363
Bromsten/Rinkeby 111 787 1 281 2 115
Sollentuna 34 163 456 656
Flemingsberg 40 572 573 784
Vårby/Vårberg 66 860 863 1 111
Jordbro 157 872 1 953 2 925
Nynäshamn 22 677 232 502
Alby 95 941 1 150 1 843
Södertälje 248 026 3 351 5 611
Bro 43 691 540 787
Märsta 60 220 695 1 013
Totalt Storstockholm 992 300 12 692 19 710
Uppsala 75 359 985 1 443
Eskilstuna 144 272 1 938 2 699
Strängnäs 35 559 411 693
Norrköping 173 830 2 303 3 032
Katrineholm 61 325 718 983
Arboga 47 935 550 527
Köping 35 060 373 411
Tranås 69 916 762 763
Västerås 54 337 749 829
Totalt övriga 697 593 8 789 11 381
Totalt 1 689 893 21 481 31 091