Extra bolagsstämman i D. Carnegie & Co AB beslutade idag att ändra firma till Hembla AB

Den 13 september 2018 meddelade D. Carnegie & Co AB (publ) att bolaget beslutat att byta namn till Hembla AB (publ) i syfte att tydliggöra bolagets inriktning. Idag beslutade extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets firma till Hembla AB (publ).

– Våra hyresgäster och deras hem är vår främsta prioritet. Det nya namnet Hembla hjälper oss att göra detta tydligare både för våra hyresgäster och andra som kommer i kontakt med oss. Jag ser fram emot att fortsätta på vår inslagna väg med det nya namnet, säger bolagets VD, Svein Erik Lilleland.

Bolaget har idag anmält beslutet och dess nya firma till Bolagsverket för registrering. Lanseringen av bolagets nya namn, med ny hemsida och ny grafisk profil, förväntas ske den 30 oktober 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@dcarnegie.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.15 den 16 oktober 2018.