Extra bolagsstämma 23 februari 2018

Extra bolagsstämma hölls den 23 februari 2018 klockan 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.