D. Carnegie & Co:s lägenheter i Husby är inte kalla –  mätningar visar på korrekt temperatur

I samband med protester nyligen i Husby framkom kritik om att D. Carnegie & Co:s lägenheter i området skulle vara kalla. Bolaget lovade i samband med det att tillsammans med Hyresgästföreningen mäta de lägenheter som anmäls av hyresgäster som kalla. Bolaget lovade också att vidta åtgärder om någon av de lägenheter som mättes skulle ha bedömts som kall. För att en lägenhet ska bedömas som kall ska temperaturen ligga under 18 grader i luften och under 16 grader på golv enligt Boverket.

Av de drygt 1300 lägenheter som bolaget äger i Husby kom det in 40 anmälningar om att lägenhet skulle vara kall i samband med protesterna. Mätning har nu skett i alla de fall där hyresgäst var anträffbar för mätning. Totalt kunde 38 mätningar genomföras. Mätningen gjordes, dels direkt vid besöket, dels via en mätanordning som lämnats kvar i lägenhet under några dygn.

Resultatet av den mätning som Hyresgästföreningen och D. Carnegie har gjort blev att ingen av de anmälda lägenheterna var kall det vill säga låg under den norm som Boverket anger och som hyresgäst kan kräva av sin värd. D. Carnegie & Co siktar dessutom mot att det ska vara två grader varmare i luften än det som har fastställts av Boverket. Vid mätningarna visar det sig också att ingen ligger under 18 grader och att samtliga ligger på måltemperaturen 20 grader eller högre.

– Efter den kritik som har riktats i Husby från aktionsgruppen så är det naturligtvis bra att både vi och de boende har fått ett kvitto på att våra lägenheter inte är kalla. Vi tycker att det har varit tråkigt med denna felaktiga kritik, som dessutom har skapat en negativ bild av vår förvaltning som inte är korrekt, säger Björn Sundberg, kommunikationschef på D. Carnegie & Co.

– Vi har också i samband med mätningarna lämnat en information till hyresgäster om hur de bör agera för att värmen ska hållas god i lägenheten. Det handlar till exempel om att inte helt blockera elementen, som vi har sett att hyresgäster har gjort vissa fall. Det påverkar klimatet på ett negativt sätt. Det räcker med att dra ut soffan eller sängen 10 cm för att det ska få effekt.

– Vi sätter nu sedan en tid tillbaka en helt ny ventilation på flera av adresserna i Husby och arbetet kommer att fortsätta med samtliga. Det är en omfattande investering som kommer att ge ett ännu bättre klimat i lägenheterna.

Kommentar från Hyresgästföreningen i Järva

– Det stämmer att våra mätningar, i de lägenheter som vi har kollat hos D. Carnegie & Co i Husby, visar att de inte är kalla, säger Said Choueifaty, på Hyresgästföreningen i region Stockholm.

För mer information vg kontakta

För Hyresgästföreningen
Jörgen Strandberg, förtroendevald Järva, Tel: 0708 816 004
Said Choueifaty, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Tel: 0725 121 206

För D. Carnegie & Co AB
Björn Sundberg, kommunikationschef, Tel: 0705 872 681