D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2017 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2017 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan under https://www.hemblagroup.se/sv/sektion/finansiell-information/finansiella-rapporter/.

En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning under slutet av april 2018.

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 15:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Per-Axel Sundström, Finansdirektör, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25