D. Carnegie & Co utvecklar förorten i Norrköping

D. Carnegie & Co AB har ansökt av statliga medel för att utveckla förortsområden. I Norrköping är det D. Carnegie & Co:s dotterbolag Östgötaporten som erhåller stödmedel.  I dagens NT omskrivs detta. Se citat nedan.

”Konstgräsplan och wifi

I Norrköping är det fyra projekt som fått pengar. Mest pengar får det som kallas ”Porten till gemenskap och samvaro i hela stadsdelen Hageby”. Där skjuter Boverket till drygt 2,1 miljoner kronor. Enligt projektbeskrivningen ska summan bland annat användas som hjälp till anlägga en konstgräsplan, parkour, utegym och grillplatser i den park som ligger i anslutning till bostadsbolaget Östgötaportens fastigheter på Grundläggaregatan/Timmermansgatan. Det ska också anläggas en fri wifiyta som ”ska bli en trygg träffpunkt för ungdomar”.”