D. Carnegie & Co startar grannsamverkan – Ger ökad trivsel och minskar brottslighet

Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co startar tillsammans med Hyresgästföreningen, Polisen, Sollentuna kommun och Sollentunahem ett program för bättre grannsamverkan där även de boende får en central roll. En av åtgärderna är att låta de boende vara polisens extra ögon och öron genom att patrullera området med bil. Det ska bli ett frivilligt och trygghetsskapande komplement.

Det är cirka tio personer som bor i D. Carnegie & Co:s fastighet Turemalm 1 som i första skedet kommer att vara med och genomföra ett åtgärdsprogram för en bättre boendemiljö och reducerad brottslighet. De kommer att vara kontaktpersoner för övriga boende i fastigheten i uppgiften att vidarebefordra viktig information till olika samhällsfunktioner.

– För att uppnå vår vision om ett bättre boende är det helt centralt att vi har ett nära samarbete med de boende. Grannsamverkan har visat sig ge riktigt bra resultat och det är något vi kommer att prioritera ytterligare, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.

Grannsamverkan har visat sig ha klart positiva effekter på trygghet och trivsel. I de områden där man börjat arbeta med grannsamverkan har också kriminaliteten minskat med cirka 25 procent – framför allt när det gäller inbrott och andra egendomsbrott.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Nilsson, vd D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25
Björn Sundberg, kommunikationschef D. Carnegie & Co, tel 070 – 587 26 81