D. Carnegie & Co stärker renoveringsteamet – Organisationen som klarar renovera 1 000 lägenheter/år på plats

Nasdaq Stockholm-noterade D. Carnegie & Co i har rekryterat elva personer till avdelningen för renoveringar. Därmed är en egen organisation på plats för att styckvis hantera renoveringarna av minst 1 000 lägenheter årligen.   

Redan i fjol nåddes den årliga renoveringstakten av 1 000 lägenheter, vilket också är den tidigare kommunicerade prognosen för helåret 2016. En renoveringsprocess som är mycket kostnadseffektiv och som höjer lönsamheten avsevärt. Då klarades processen med en hög renoveringstakt till stor del genom inhyrd personal.

– Vi har nu en egen organisation i världsklass på plats som gör att vi styckvis kan renovera

1 000 lägenheter per år, utan att behöva tömma hela hus. En omfattning för denna typ av renovering vi sannolikt är ensamma om i Europa. Sättet att renovera är dessutom något som uppskattas av de boende och ökar vår lönsamhet. Vi fortsätter att effektivisera renoveringsprocessen och på sikt kan vi skala upp renoveringstakten ytterligare, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.

Renovering sker med så kallad rullande ROT, vilket innebär att när en hyresgäst säger upp sin lägenhet renoveras den på sex till åtta veckor. Ingen hyresgäst behöver evakueras, utan all utflyttning sker på frivillig basis.

– Med den här organisationen kan vi varje arbetsdag inleda renoveringen av fem stycken lägenheter och renovera färdigt fem lägenheter per dag. Bakom det här finns ett mycket stort flöde av material och personal som ska organiseras och synkroniseras, säger Fredrik Brunnberg, projektchef på D. Carnegie & Co, som sedan 2015 arbetat med att bygga upp renoveringsorganisationen och dess rutiner.

Det rör sig om omfattande flöden av material och hantverkare för att klara en hög renoveringstakt med årligen cirka 10 000 leveranser av material. Renoveringarna sysselsätter för närvarande cirka 400 hantverkare. 


För ytterligare information kontakta:

Ulf Nilsson, vd D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25
Fredrik Brunnberg, projektchef D. Carnegie & Co, tel +46 (0) 739 85 10 50