D. Carnegie & Co satsar på att bygga Sveriges största bergvärmeprojekt – i Haninge

Cirka 1 100 lägenheter och ett antal lokaler ska nu förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi i Jordbro i Haninge kommun. Det ska ske via en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm. D. Carnegie & Co äger och förvaltar de lägenheter som kommer ifråga för projektet. Detta projekt är troligen den största satsningen i Sverige på bergvärmeinstallation för bostäder. Arbetet med genomförande startar under år 2017.

135 energibrunnar borras i fastighetsområdet ner till 355 meters djup vardera. Fem värmepumpcentraler kommer att prefabriceras som sedan dockas med energibrunnar och fastigheternas värmesystem. Sammanlagd installerad värmepumpeffekt blir 2,3 MW och beräknad energibesparing i förhållande till dagens fjärrvärmedrift är cirka 66 procent. Eller 8400 MWh som motsvarar gratisenergin som erhålls från berget.

–       Alla vinner på att vi satsar på fossilfritt med denna bergvärmeinstallation. Vi har för övrigt en helhetssatsning för alla våra bestånd där vi vill energieffektivisera för att minska förbrukningen med 25 procent på bara några års sikt, säger Ulf Nilsson VD för D. Carnegie & Co.

–       Satsningen i Jordbro ser vi fram emot att komma igång med inom kort och som kommer att ge en mycket bra energieffektivisering.

För mer information vg kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co Tel. +46 8 121 317 25
Sune Eriksson, Driftchef, D. Carnegie & Co Tel. Mob. 070-609 77 66