D. Carnegie & Co säljer fastigheter i Eskilstuna till BRF

D. Carnegie & Co (publ)– noterat på Nasdaq Stockholm – har avyttrat fastigheterna Eskilstuna Venus 8 och Venus 9 till en bostadsrättsförening. Försäljningen av fastigheterna i Eskilstuna sker till ett underliggande fastighetsvärde om 44 miljoner kronor, vilket innebär ett pris på 23 417 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. 

Fastigheterna är bebyggda med två sammanbyggda bostadsbyggnader uppförda år 1921 bestående av sammanlagt 28 lägenheter och en lokal.  

För ytterligare information kontakta:

Svein Erik Lilleland, tf vd D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25