D. Carnegie & Co har ansökt om att bygga nytt i Sollentuna

”Tureberg står inför en omfattande utveckling för att få en trivsam och färgstark stadsmiljö. Fastighetsägaren D. Carnegie AB har ansökt om en ändring av detaljplanen för att bygga radhus på sina befintliga hus inom fastigheten Traktören 5, vid norra Malmvägen. Ansökan gäller även ett punkthus på gården som kan bli upp till 20 våningar. Totalt handlar det om ca 140 nya lägenheter som kan tillkomma, om planen genomförs.”

Så presenterar Sollentuna kommun våra planer som vi hoppas går i lås och att kommunen beslutar ge oss rätt att genomföra planeringen för nya bostäder i Sollentuna kommun, i Tureberg.

Bland annat planeras för ett höghus och tillbyggnader ovanpå befintliga hus. Se bild nedan. Befintliga hyresgäster hos D. Carnegie & Co kommer att få företräde till de nya lägenheter som uppstår. Anmälan om intresse kan göras till intresse@dcarnegie.se. Ange namn telefonnummer, adress, lägenhetsnummer och epostadress. Skriv Sollentuna i rubriken för din intresseanmälan.

Läs också mer i kommunens nyhetsbrev. Se nedan.

Nyhetsbrev Tureberg 2017