D. Carnegie & Co färdigställer en refinansiering om 4,8 miljarder kronor och återbetalar obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en refinansiering om 4,8 miljarder kronor kombinerat med en revolverande investeringsfacilitet om 1,0 miljard kronor. D. Carnegies & Co:s obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor har som ett resultat återbetalats. Frigjord likviditet efter refinansiering och återbetalning av obligationen uppgår till cirka 1,0 miljard kronor.

Lånet på 4,8 miljarder kronor har rörlig ränta och en marginal om 2,1% (90% räntesäkrad av ett räntetak på 2,5%). Lånets löptid är till 7 år och förlänger Bolagets seniora kapitalbindningsprofil från 5.3 till 6.0 år. Lånet är non-recourse och är strukturerat för att förbättra Bolagets finansiella profil och den revolverande investeringsfaciliteten kommer att supportera Bolagets investeringstakt. Frigjord likviditet har delvis använts för återbetalning av den seniora icke säkerställda obligation 2015/18 om totalt 1,0 miljard kronor vilken löpt med rörlig ränta och 3,75 procent marginal. Efter refinansiering, återbetalning av obligationen samt omstruktureringar i april 2018 är cirka 80 procent av Bolagets återstående kapitalstruktur från slutet av första kvartalet non-recourse, vilket stärker Bolagets övergripande kapitalstruktur samtidigt som det ger flexibilitet att fortsätta implementera Bolagets beprövade affärsmodell.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein-Erik Lilleland, VD, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0) 8 – 121 317 25 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 6.30 CEST den 27 april 2018.