D. Carnegie & Co byter namn till Hembla

D. Carnegie & Co har idag den 13 september 2018 kallat till extra bolagsstämma för att genomföra ett namnbyte från D. Carnegie & Co AB (publ) till Hembla AB (publ). Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten. Namnet ska bidra till att tydliggöra bolagets inriktning och Hembla associerar till något som är centralt i de allra flesta människors liv.

Hemmet är en speciell och viktig plats. Det är där barnen växer upp, där musik spelas för högt och där födelsedagar firas. Det är också en plats där man ska kunna känna trygghet och trivsel. Hemmet är därför något mer än bara det som finns innanför väggarna. Det innefattar även miljön i hela området där man bor. Det är precis detta som är vårt fokus och vår vision – att erbjuda våra hyresgäster möjligheter till bra hem i levande stadsdelar, säger Svein Erik Lilleland, VD för D. Carnegie & Co.

Han fortsätter:

Idén om ett namnbyte har växt fram successivt och är ett naturligt steg i vår utveckling som bolag. Våra hyresgäster och deras hem är vår prioritet. Det nya namnet tydliggör denna inriktning både för våra hyresgäster och andra som kommer i kontakt med oss. Hembla är en kärnfull sammanfattning av vårt varumärkeslöfte.

Extra bolagsstämma kommer att äga rum den 16 oktober 2018. Kallelsen till extra bolagsstämma har offentliggjorts genom separat pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.dcarnegie.se. Lanseringen av bolagets nya namn, med ny hemsida och ny grafisk profil, sker den 30 oktober 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Björn Sundberg, kommunikationschef

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 07.02.