D. Carnegie & Co bygger Sveriges största bergvärmeanläggning

Se filmen om hur Sveriges största bergvärmeanläggning växer fram.

Cirka 1 100 lägenheter och ett antal lokaler ska nu förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi i Jordbro i Haninge kommun. Det ska ske via en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm. D. Carnegie & Co äger och förvaltar de lägenheter som kommer ifråga för projektet. Detta projekt är troligen den största satsningen i Sverige på bergvärmeinstallation för bostäder. Arbetet med genomförande har startat under år 2017.

135 energibrunnar borras i fastighetsområdet ner till 355 meters djup vardera. Fem värmepumpcentraler kommer att prefabriceras som sedan dockas med energibrunnar och fastigheternas värmesystem. Sammanlagd installerad värmepumpeffekt blir 2,3 MW och beräknad energibesparing i förhållande till dagens fjärrvärmedrift är cirka 66 procent. Eller 8400 MWh som motsvarar gratisenergin som erhålls från berget.

Se videon här!