D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 749 LÄGENHETER I VÄSTERÅS

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 4 april 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av 4 fastigheter för 765 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 31 miljoner kronor. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.

SEKm
Total yta 54,300 Hyresvärde 54
Bostadsyta 52,400 Driftnetto 23

– Vi är mycket glada över att nu ha fått genomföra tillträdet av fastigheterna i Västerås och äntligen få påbörja vårt arbete i kommunen. Vi är stolta över att få förtroendet att äga och förvalta denna högkvalitativa portfölj i Västerås kommun samt att ytterligare utöka storleken på vårt fastighetsbestånd. Västerås är en attraktiv och välbelägen stad som även ligger i nära anslutning till vår fastighetsportfölj i Stockholm och Mälardalen. Vi är ivriga att få visa vårt arbete som hyresvärd och ser mycket positivt på det kommande långsiktiga satsningen vi vill göra i kommunen. Västerås kommun har en lovande tillväxt, utvecklingspotential samt goda framtidsutsikter och vi kliver med glädje in i rollen som ny hyresvärd till dessa fastigheter, säger Svein Erik Lilleland, VD på D. Carnegie & Co 

Beståndet uppgår till 749 lägenheter och vi ser en mycket god potential i det förvärvade beståndet. Fastigheterna har förvärvats från Bostads AB Mimer.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25